به سپنتا ایده خوش اومدین

پل بارها قابل استفاده می باشند جدیدترین ابزار کاشی کاری سیستم تراز کاشی (همتراز) می باشد که به دو قسمت: پل و پایه (کلیپس) سیستم اسپیسر و ترازهمزمان برای کاشی و سنگ(تراز و فاصله دهنده کاشی)این سیستم برای نصب کاملا حرفه ایی و یک پارچه کاشی و سنگ تهیه شده است.با این سیستم شما کاملا …

به سپنتا ایده خوش اومدین ادامه »